ירושלים - מרכז
מועד השיחה הטלפונית עבר
23.07.2020
13:00-14:00
קרול הרבסט 4
456456 1465456
(0523911448)