ירושלים - מרכז
מועד השיחה הטלפונית עבר
23.07.2020
14:00-15:00
קרול הרבסט 4
46456 465456
(0523911448)