חברת טלמי - מערכת קיולידר
מועד השיחה הטלפונית עבר
28.04.2022
08:40
אנו נתקשר
שלמה זיטמן
(0548070730)