טלמי מערכות בע"מ
מועד הפגישה עבר!
23.09.2020
13:00
בזום או בבית העסק
‫ניצן מטצקי‬‎
(0544778773)