חברת טלמי - מערכת קיולידר
מועד השיחה הטלפונית עבר
08.12.2021
11:00
אנו נתקשר
שלמה זיטמן
(0548070730)