חברת טלמי - מערכת קיולידר
מועד השיחה הטלפונית עבר
31.10.2021
11:00
אנו נתקשר
שלמה זיטמן
(0548070430)