יומנו של שלמה זיטמן
מועד הפגישה עבר!
02.12.2020
10:30
להתראות, שלמה!
‫ניצן מטצקי‬‎
(0544778773)