חברת טלמי - מערכת קיולידר
מועד השיחה הטלפונית עבר
24.04.2022
16:40
אנו נתקשר
שלמה זיטמן
(0548070730)