יומנו של שלמה זיטמן
מועד הפגישה עבר!
24.06.2021
17:30
להתראות, שלמה!
‫ניצן מטצקי‬‎
(0544778773)