יומנו של שלמה זיטמן
מועד הפגישה עבר!
22.11.2020
09:30
להתראות, שלמה!
משה כהן
(0544778773)