יומנו של שלמה זיטמן
מועד הפגישה עבר!
15.07.2021
10:00
להתראות, שלמה!
מנחת יוכ״ק קצין, רעננה
(0548070730)