חברת טלמי - מערכת קיולידר
מועד השיחה הטלפונית עבר
01.11.2021
17:40
אנו נתקשר
שלמה זיטמן
(0548070730)